S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
 

 

****************************************************

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Cena poštovného

Adresa a otevírací doba prodejny

 

Neváhejte nás kontaktovat, v co nejrychlejší možné době odpovíme na dotaz!

**************************************************** 

ZAREGISTRUJTE SE U NÁS!!!

Registrovaný zákazník od nás automaticky obdrží slevu na každý nákup 2%

 Za každý nákup nad 3.000 Kč Vám připočteme další procento a to až do výše 10% 

Slevy za registraci nelze uplatnit na krmivo.

 

******************************************

Naši obchodní partneři:

Kompletní sortiment také u nás!!!

Vyberte si přímo

u výrobců.

Stačí jedno kliknutí na logo firmy.

Vybrané zboží Vám rádi doobjednáme :-)

 

 

 

 

******************************************

ZBOŽÍ V AKCI

naše Eshop cena 549,00 Kč (21,67 EUR)
skladem
naše Eshop cena 780,00 Kč (30,78 EUR)
skladem
naše Eshop cena 890,00 Kč (35,12 EUR)
skladem

KONTAKTY

Marcela Bulínová a Petr Bulín
Vinohrady 42
669 02 Znojmo
tel: +420 739 250 582, 731 853 116
equisalon@seznam.cz
Prodejní sklad jezdeckých potřeb Equisalon

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše Eshop cena 388,00 Kč (15,31 EUR)
skladem
naše Eshop cena 379,00 Kč (14,96 EUR)
skladem
naše Eshop cena 159,00 Kč (6,27 EUR)
skladem

**********************************

Zde naleznete recenze naší prodejny.

**********************************

V nabídce také MED

z národního parku Podyjí

 

  • Pastovaný 950g / 170 Kč*
  • Květový 950g / 160 Kč*
  • Květový 500g / 90 Kč*
  • Květový 250g / 60 Kč*

Prodej medu pouze zprostředkováváme jménem

Ing. Zbyněk Kopřiva, Šumná 189.

Tento med získal zlatou medaili za rok 2017 od Českého svazu včelařů, jako ocenění za skvělý produkt.

 

Med vám rádi přiložíme

k objednávce z našeho e-shopu.

* Ceny medu jsou konečné. Nelze na ně uplatnit slevy a jsou prodávány neplátcem DPH.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
 
Účelem těchto obchodních podmínek spol. Jezdecké potřeby Equisalon, je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího jsou provozovatelé společnosti Jezdecké potřeby Equisalon,  Petr Bulín, IČ:76177548, DIČ: CZ7110214716 se sídlem, Vinohrady 3405/42, 66902 Znojmo (DÁLE JEN PROVOZOVATEL E-SHOPU), zapsaní v živnostenském rejstříku Městským úřadem ve Znojmě a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.
 
 
Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami spol. Jezdecké potřeby Equisalon, Petr Bulín, reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.
 
II. - Okamžik uzavření kupní smlouvy
 
Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě Equisalon.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.
 
III. - Náklady na uzavření smlouvy
 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 
IV. - Cena zboží
 
Na stránkách internetového obchodu www.equisalon.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání - registrovaným zákazníkům bude do vystavené faktury dopočítána sleva v aktuální výši, na kterou má konkrétní zákazník nárok. Na krmivo a zboží označené AKCE, nebo TOP AKCE slevy nelze uplatnit.
 
V. - Odstoupení od smlouvy
 
V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni
a)kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.
b)v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.
c)v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.
d)v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.
e)v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.
 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající provozovatele e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon, equisalon@seznam.cz, mob. tel.: 739 250 582, nebo 731 853 116 formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). 
 
Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle provozovatel e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 
V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto provozovatel e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený provozovatelem e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.
 
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat  provozovateli e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání  provozovateli e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon, není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.
 
Zboží je kupující povinen zasílat na adresu provozovatele e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon,Petr Bulín, IČ:76177548, DIČ: CZ7110214716  se sídlem, Vinohrady 3405/42, 66902 Znojmo. Zboží zde může kupující rovněž osobně předat v pracovní dny od 13:00 hodin do 17:00 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:
 
o dodávce zboží, které bylo upraveno, nebo objednáno od výrobce podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
VI. - Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky
 
Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího provozovatele e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu firmy provozovatele e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.
 
Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a)má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 
Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.
 
VII. - Dodací a přepravní podmínky
 
Dodací lhůta:
 
Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.
 
Dodání:
 
Doručovatel dodá "Balík do ruky" následující pracovní den po dni podání. Pokud nebude adresát zastižen, adresátovi zanechá písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky a zásilku uloží na poště. Doprava zásilek se řeší individuálně. Zásilka se zbožím případně obsahuje návod k použití výrobku. Jako záruční list slouží faktura ( v případě objednávky do 10.000 Kč) zaslaná v příloze e-mailu s informací o odeslání zásilky. Tuto fakturu si zákazník může stáhnout a vytisknout pro svoji další potřebu a je rovná originálu. Při fakturaci nad 10.000 Kč bude originál faktury přiložen k objednávce s platným razítkem a podpisem. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
 
Převzetí zboží:
 
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 
Uhrazení zboží:
 
   Zákazník je povinen uhradit plnou výši ceny objednaného zboží, včetně poštovného, které si vybral při objednání zboží. Cena poštovného a způsob úhrady může být dodatečně upraven po odsouhlasení zákazníkem i prodávajícím. V případě nevyzvednutí zásilky zákazníkem bude prodávající nárokovat uhrazení cenu poštovného a balného, kterou musel prodávající vynaložit na doručení zboží. V případě opakovaného nevyzvednutí bude po zákazníkovi vymáhána cena za každé další poštovné a balné. Za podstatné porušení obchodních podmínek je opakované nevyzvednutí zásilky a v tomto případě může prodávající odstoupit od kupní smlouvy bez toho, aby se vzdal náhrady nákladů vzniklé odesláním zboží.
 
  V případě platby předem na účet a nevyzvednutí zásilky je prodávající povinen vrátit zákazníkovi nazpět pouze částku odpovídající kupní hodnotě zboží, za kterou si jej zákazník objednal. Vrácená částka může být snížena o náklady, které vznikly prodávajícímu na základě opakovaného doručování. Tyto náklady lze považovat za škodu, která vznikla jednáním zákazníka.
 
Cena poštovného a balného:
 
Objednané zboží posíláme Českou poštou, GEIS soukromým dopravcem, nebo rozvážíme zboží po Jižní Moravě zdarma dle podmínek uvedených níže v obchodních podmínkách a v sekci " JAK NAKUPOVAT - CENA POŠTOVNÉHO."
 
Česká pošta - s touto dopravou zasíláme pouze běžné balíky do 5 Kg dle ceníku uvedeného v sekci " JAK NAKUPOVAT - CENA POŠTOVNÉHO."
 
Česká pošta doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR, v den doručování budete informováni SMS zprávou. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky na Českou Poštu v místě Vašeho bydliště. Zde bude balík uložen 7 dní, kdy si ho můžete vyzvednout. V případě nevyzvednutí bude balík poslán nazpět odesílateli.
 
 
Při nákupu nad 3.000,- Kč s DPH je doprava zdarma. 
 
 
 
GEIS - s touto dopravou zasíláme balíky s váhou do 50 Kg dle ceníku uvedeném v sekci " JAK NAKUPOVAT - CENA POŠTOVNÉHO."
 
GEIS - doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR a SR po potvrzené objednávce. Budete informováni formou SMS o čase dodání zboží. \bližší informace o službách GEIS se dozvíte na oficiálních stránkách dopravce.
 

Při nákupu nad 3.000,- Kč s DPH je doprava zdarma.

 
 
Rozvoz po Jižní Moravě zdarma.
 
Pouze při nákupu. Nad 500,- Kč s DPH. Termín dodání bude upřesněn po objednání. Orientační směr zavázky po JM zdarma najdete na úvodní straně e-shopu v sekci DOPRAVA ZDARMA. Firma Jezdecké potřeby Equisalon, Marcela Bulínová  si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o času a místu dodání objednaného zboží, případně i odmítnout dopravit zboží na místo určené zákazníkem. Firma Jezdecké potřeby Equisalon, Marcela Bulínová má právo kdykoliv nabídku rozvozu po Jižní Moravě pozastavit, nebo zrušit bez nároku vymáhání této dopravy zákazníkem.
 
 
VIII. - Závěrečná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi provozovateli e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.equisalon.cz od 17.3.2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Provozovatelé e-shopu Jezdecké potřeby Equisalon si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkách www.equisalon.cz.
 
Jako provozovatel e-shopu jezdecké potřeby Equisalon je uveden:
 

Petr Bulín

Vinohrady 3405/42

66902 Znojmo

E-mail: Equisalon@seznam.cz

Tel. 731 853 116

 IČ:76177548, DIČ: CZ7110214716 

Č. účtu: Fio banka 2601149934/2010

 

 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná u Městského úřadu Znojmo.

Jsem plátce DPH.

 

Jednatel společnosti:

 

Marcela Bulínová

Vinohrady 3405/42

66902 Znojmo

Tel.: 739 250 582

ICO: 02675285

 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná u Městského úřadu Znojmo.

 

Nejsem plátce DPH.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy
NDIyN2Iz